Startpage – Svenska

Vi startade FRÄNDER 2015 med ett syfte i åtanke: att kombinera våra moderna influenser med traditionens ljud. Vi är energiska av, och finner kreativ frihet inom, det uttrycksfulla moderna ljudet av nordisk folkmusik och våra förfäders traditionella musik. Vi har aldrig varit intresserade av att bara reproducera det förflutna, utan strävar efter att hitta nya vägar tillbaka in i framtiden.”